"Sikh World", M/S Karampreet Enterprises,
Sion Branch : Shop#340, Bldg#8, J K Bhasin Marg, Guru Tegh Bahadur Nagar, Mumbai, India. Postal Code : 400037.
Kharghar Branch: Shop No 3, Plot No 175, Advance Desire, Sector-30, Kharghar, Navi Mumbai, India. Postal Code : 410210.
Contact No.     +912224075290 , +912224038408 , +919892562885, +917710062885
                      
Email:  sikhworld@outlook.com
              sikhworld@hotmail.com